تولید کننده انواع قوطی های مقوایی

چکیده

شرکت ایده سازان مبتکـــر، پیشرو در امر طــراحی، چاپ، بستـــه بنـــدی و مجموعــه فعــالیت های تبلیغاتــی، با نوآوری در امـر بسته بنـــدی در سال 1389 اقدام به تاسیس کارخانه ایـده نگــــار نمـوده است. کارخانه ایـده نگار به صورت تخصصـی اقدام به تولید بستـه بنـــدی های جدید قوطی کاغـذی با ویژگـی های خاص نمـــوده است. از جملـه، امکــــــان تولید در قطـر و ارتفاع های مختلف استفاده از بهتـــریـن کیفیت چـاپ، تولید در مدلهـای مختلف از جمله تلسکوپـی، تک لوله و ویترین دار و استفاده از درب های پیچی ، درب کریستالی شفاف و رنگی ، درب آسان باز شو و پلاستیکــی.

27 5 1399

شرکت ایده ســازان مبتکــر، پیشرو در امر طـراحی، چــاپ، بستــه بنـــدی
و مجموعــه فعــالیت های تبلیغاتــی، با نوآوری در امـر بسته بنـــدی در ســــــــال 1389
اقـدام به تاسیس کارخانه ایـده نگــــار نمـوده است. کارخانه 
ایـده نگـــــــار به صورت
تخصصـی اقدام به تولید بستـــــــــه بنـــدی های جدید قوطـــــی کاغـذی با ویژگـی های
خاص نمـــوده است. از جملـه، امکــــــان تولید در قطـر و ارتفاع های مختلف استفـــاده
از بهتـــریـن کیفیت چـاپ، تولید در مدلهـای مختلف از جمله تلسکـــــوپـی، تک لولــــه و
ویترین دار و استفاده از درب های پیچی، درب کریستالی شفاف و رنگی ، درب آسان
باز شو و پلاستیکــی.
                                                    

 

با ما در تماس باشید