تولید و فروش درب فلری

چکیده

فروش و تولید ملرومات قوطی مقوایی

22 1 1400


از جمله ملزومات صنعت قوطی سازی که شرکت ایدهسازان مبتکرامکانات تولید آن را فراهم کرده و با سرمایه گذرای و رفع مشکلات فنی قطعات آنها را اختصاصی برای قوطی های مقوایی تولید می نماید می توان به موارد زیر اشاره نمود

کف فلزی قوطی مقوایی قطر 33
کف فلزی قوطی مقوایی قطر 37
کف فلزی قوطی مقوایی قطر56
کف فلزی قوطی مقوایی قطر 67
کف فلزی قوطی مقوایی قطر73
کف فلزی قوطی مقوایی قطر83
کف فلزی قوطی مقوایی قطر99
کف فلزی قوطی مقوایی قطر 110

درب فشاری فلزی قوطی قطر 37
درب فشاری فلزی قوطی قطر  56

درب فشاری فلزی قوطی قطر  73
درب فشاری فلزی قوطی قطر  83

درب فشاری فلزی قوطی قطر  99
درب فشاری فلزی قوطی قطر  110

 

با ما در تماس باشید