قالب درب نمکپاش

چکیده

بعد از گذشت ماه ها از طراحی قالب و ساخت قالب درب نمکپاش، این محصول وارد چرخه تولیدگردید.

24 3 1399

بعد از گذشت ماه ها از طراحی قالب و ساخت قالب درب نمکپاش، این محصول وارد چرخه تولیدگردید.
این قالب جهت قوطی با قطر 56 میلیمتر و ارتفاع متغیر متناسب با حجم محصول مشتری تولید گردید.

و مناسب برای بسته بندی نمک و انواع ادویه ها و چاشنی ها می باشد.

در سه حالته این قالب بسیار عالی و زیبا روی قوطی های استوانه ای با بدنه مقوایی نصب می گردد.
برای این درب یک درپوش شفاف نیز طراحی شده که می تواند این بسته بندی را نزد مشتری ماندگار سازد.

قالب درب نمک پاش مجموعه

 

با ما در تماس باشید