قوطی مقوایی - صنعت دارویی

چکیده

تولید قوطی مقوایی جهت بسته بندی صنعت دارویی - شیشه های دارویی

16 4 1399

تولید قوطی مقوایی جهت بسته بندی صنعت دارویی - شیشه های دارویی
جهت بسته بندی شیشه های رایج 18 سی سی (18 میل) و 30 سی سی (30 میل) از قوطی های مقوایی
تولید شده توسط شرکت ایده سازان مبتکر می توان بهره برد.

قوطی قطر 33 ارتفاع 86 میلیمتر مدل تلسکوپی برای شیشه های 18 سی سی و قوطی قطر 37 ارتفاع 95 میلیمتر
جهت شیشه های 30 سی سی استفاده می گردند.

انواع روغن ها و عصاره های شیشه ای وقتی با این نوع بسته بندی ارائه شوند جلوه فوق العاده ای خواهند گرفت و استحکام 
بیشتری نسبت به محصول مشابه خود خواهند داشت.

 

با ما در تماس باشید