قوطی استوانهای با کوچکترین قطذ

چکیده

طروف بهداشتی قوطی مقوایی کوچک

3 5 1400

شرکت ایده سازان مبتکر  تولید کننده قوطی مقوایی در قطره و ارتقاع های مختلف است
ستفاده از قوطی های استوانه ای جهت بسته بندی محصولات خوراکی مانند آجیل،قاووت،سویق و ... کاربرد دارد.شرکت ایده سازان مبتکر تولید کننده ی انواع قوطی های استوانه ای مقوایی جهت بسته بندی این محصولات بسته به نوع آن ازقوطی های استوانه ای تک لوله با درب پیچی،تلسکوپی،ویتریندار و... استفاده میکند.


همچنین با توجه به نوع محصول، داخل قوطی میتواند داخل متالایز یا داخل سفید باشد. شرکت ایده سازان مبتکر تولید کننده ی انواع قوطی های استوانه ای برای بسته بندی محصولات مختلفی مانند محصولات خوراکی مانند آجیل،میوه خشک،قاووت و ... میباشد.برای بسته بندی این محصولات از انواع قوطی های تک لوله و تلسکوپی در دو نوع داخل سفید و داخل متالایز استفاده میشود. 

با ما در تماس باشید