قوطی مقوایی با ویترین طلقی جهت فروش غذای حیوانات خانگی

چکیده

قوطی مقوایی استوانه ای با ویترین طلقی ، بسته بندی متفاوت و جدید جهت غذای حیوانات خانگی

5 6 1398

قوطی مقوایی استوانه ای با ویترین طلقی ، بسته بندی متفاوت و جدید جهت فروش غذای حیوانات خانگیشما هم اگر تولید کننده غذاهای حیوانات خانگی هستید میتوانید از این نوع بسته بندی جهت تولید و فروش غذای حیوانات خانگی استفاده کنید .این نوع بسته بندی مناسب جهت ویترین های پت شاپ Pet Shop و هایپر مارکتها میباشد .با ما در تماس باشید