تولید کف و درب قوطی مقوایی با رنگهای متالیک

چکیده

تولید کف و درب قوطی مقوایی با رنگهای متالیک

29 4 1398

تولید کف و درب قوطی مقوایی با رنگهای متالیک و رنگ دلخواه مشابه لیبل بدنهبا امکان جدیدی که در مجموعه ایده سازان مبتکر فرآهم گردیده است از این پس میتوانید رنگ دلخواه خود را برای کف یا درب قوطی مقوایی انتخاب و تولید کنید.
هم به صورت رنگهای معمولی و هم به صورت رنگهای متالیک.

این کار باعث همخوانی رنگ درب و کف قوطی مقوایی با لیبل بدنه قوطی مقوایی میشود که از نظر بصری کاری متمایز و متفاوت با کارهای معمولی میباشد.  

با ما در تماس باشید