سینی ترش

سینی ترش رزباکس بسیار شگفت انگیزهاست ،عکس این محصول احساس زیبایی به شما می دهدو مطمن باشیدوقتی خودش را از نزدیک ببینیدطعم های ان را خواهید چشیدو طعم الوچه های قدیمی خاطرهای خوب  روزهای قدیمی  را برای زنده می کنند. سینی ترش زرباکس شامل لواشک با طعم های مختلف و سه مدل آلو و چهار ظزف کریستالی از الوچه های مختلف است. سینی ترش رزباکس با بسته بندی زیبایی که دارد مناسب برای هدیه دادن است  و هدیه مناسب برای شزکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی است که می توانند پلاک خود را بر روی این باکس زیبا حک کنند .و برمد خود را ماندگار کنند.

2 9 1399
با ما در تماس باشید