تولید کننده انواع قوطی های مقوایی

شرکت ایده سازان مبتکـــر، پیشرو در امر طــراحی، چاپ، بستـــه بنـــدی و مجموعــه فعــالیت های تبلیغاتــی، با نوآوری در امـر بسته بنـــدی در سال 1389 اقدام به تاسیس کارخانه ایـده نگــــار نمـوده است. کارخانه ایـده نگار به صورت تخصصـی اقدام به تولید بستـه بنـــدی های جدید قوطی کاغـذی با ویژگـی های خاص نمـــوده است. از جملـه، امکــــــان تولید در قطـر و ارتفاع های مختلف استفاده از بهتـــریـن کیفیت چـاپ، تولید در مدلهـای مختلف از جمله تلسکوپـی، تک لوله و ویترین دار و استفاده از درب های پیچی ، درب کریستالی شفاف و رنگی ، درب آسان باز شو و پلاستیکــی.

27 5 1399
قالب درب نمکپاش

بعد از گذشت ماه ها از طراحی قالب و ساخت قالب درب نمکپاش، این محصول وارد چرخه تولیدگردید.

24 3 1399